Udruženje za promociju i razvoj informacionog društva „IMPACT“ realizovao je projekat pod nazivom „Surfaj sigurno!“

Učenička populacija je oduvijek bila ta koja prati ono što je u trendu, a danas su to pametni telefoni i društvene mreže. Svoje slobodno vrijeme djeca danas mnogo više nego ranije, provode družeći se na Internetu jer im je dostupan u svakom trenutku putem pametnog telefona.

Pred djetetom, koje bez nadzora koristi Internet, nalazi se ogromna količina neselektovanih informacija i sadržaja, a djeca veoma teško mogu procijenjiti njihovu istinitost. Gotovo svakodnevno, djeca su izložena nekom obliku neprijatnosti u Online svijetu. Od internet grupa (na Viberu, Instagramu i slično), unutar kojih vršnjaci međusobno razmjenjuju ružne riječi, ili čak ponižavaju pojedine učenike, do onih ozbiljnijih, kao što su pedofilija, pornografija ili krađa identiteta.

Cilj projekta je dodatno edukovati djecu i roditelje o pravilima lijepog ponašanja na Internetu, kao i na koji način se odgovorno služiti internetom, sigurno pretraživati internet, zaštititi lične podatke, izbjeći prevare kao što je lažno predstavljanje te postaviti sigurne lozinke.

Volonteri Udruženja su podijelili edukativni materijal na gradskim ulicama i u blizini škola, a široka populacija je kroz  objave članaka na portalu Bijeljina danas upoznata o navedenoj problematici odnosno o načinima zaštite djece na internetu i dobrim praksama.

Projekat je dijelom finansiran iz sredstava koje dodijeljuje grada Bijeljina za finansiranje projekata udruženja građana.