• Podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva;
 • Podizanje nivoa opšte informisanosti građana kroz online platforme i zagovaranje slobodnog pristupa informacijama;
 • Promovisanje evropskih i UN vrijednosti i inicijativa u oblasti informaciono komununikacionih tehnlogija (u daljem tekstu IKT), kao glavnog faktora uticaja na ekonomski rast, inovativnost i razvoj moderne ekonomije;
 • Zagovaranje važnosti razvoja znanja i vještina povezanih sa informaciono komununikacionim tehnlogijama (IKT) kao preduslova za razvoj preduzetništva;
 • Podrška razvoju lokalnih preduzetničkih inicijativa i ideja, start-up i inovativnih kompanija, izvozu znanja i prekograničnom autsorsingu i zaustavljanje „odliva mozgova“;
 • Usmjeravanje svih relevantnih činilaca javne uprave ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana, kao i smanjenje tereta administracije za privredne subjekte i za građane povećanjem efikasnosti organa uprave i imaoca javnih ovlašćenja upotrebom IKT;
 • Jačanje uloge IKT u sistemu obrazovanja (e-obrazovanje), javne uprave (e-uprava), pravosuđa (e-pravosuđe), zdravstva (e-zdravstvo) i trgovine (e-trgovine);
 • Uspostavljanje modernog obrazovnog sistema koji je prilagođen potrebama informacionog društva kroz razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja, obučenost nastavnika za korišćenje IKT i podizanje nivoa znanja i vještina za korišćenje IKT kod najšire populacije;
 • Podrška inicijativama koje daju odgovore na izazove koje donosi IKT, kao što su: novi aspekti bezbjednosti, ugrožavanje privatnosti, tehnološka zavisnost, nedovoljna interoperabilnost i pitanja zaštite intelektualne svojine;
 • Razvoj infrastrukture i industrije IKT i uklanjanje normativnih prepreka za razvoj informacionog društva;
 • Borba protiv visokotehnološkog kriminala;
 • Istraživanja i inovacije u oblasti IKT;
 • Promovisanje jednakih uslova za sve demografsko-društvene grupe na putu razvoja informacionog društva kroz prevazilaženje svih oblika podijeljenosti.;
 • Uključivanje svih društvenih grupa sa posebnim obrazovnim potrebama, što obuhvata sticanje znanja i vještina iz oblasti IKT odraslih, koji nisu imali mogućnosti da ih dobiju;
 • Stvaranje preduslova za razvoj programa digitalizacije kulturnog istorijskog nasleđa, digitalnih biblioteka, elektronskog arhiva i portala o kulturnom nasleđu;
 • Promocija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih te podrška razvoju kreativnih i inovativnih vještina;
 • Uključivanje svih građana u lokalni i regionalni razvoj i jačanje lokalnih inicijativa;
 • Organizovanje konferencija i drugih događaja (seminari, radionice, okrugli stolovi i slično), koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva i IKT;
 • Izrada elaborata i projekata iz domena djelovanja Udruženja;
 • Štampanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih puplikacija iz domena djelovanja Udruženja;