Cilj projekta je podizanje nivoa znanja građana i afirmacija elektronskih usluga i servisa koje nudi gradska uprava Grada Bijeljina, kao i afirmacija elektronskih usluga institucija i kompanija sa područja Grada Bijeljina koje se dijelom ili u potpunosti finansiraju javnim prihodima.

 

Pripremljeni materijal je odštampani i distribuiran na gradskim ulicama.

Materijal je takođe objavljen na Internetu i promovisan širokom  auditorijumu kroz portal Bijeljina Danas kojim upravlja Udruženje.

Da li znate da sve komunalne probleme u Bijeljini možete prijaviti Online?

Elektronski registar administrativnih postupaka

Projekat je podržan od strane Gradske uprave Grada Bijeljina.