Informaciono društvo je društvo okrenuto ljudima i orjentisano ka kontinuiranom razvoju

Na Svjetskom samitu o informacionom društvu (Ženeva, decembar 2003) u tački 1. Deklaracije principa predstavnici naroda svijeta izjavili su da je njihova zajednička želja i obaveza da izgrade informaciono društvo koje je okrenuto ljudima, uključivo i orjentisano ka razvoju, u kojem svi mogu da stvaraju, pristupe, koriste i dijele informacije i znanje, omogućavajući pojedincima, zajednicama i narodima da ostvare svoj puni potencijal u promovisanju njihovog održivog razvoja i unapređenju njihovog kvaliteta života.

Saznaj više

Novosti

Ne vjeruj na prvu – U Bijeljini održana radionica za novinare
U Hotelu “Drina“ održana je radionica pod nazivom “Digitalni alati za kredibilno izvještavanje i provjeru činjenica“ koju su, u okviru ...
UG Impact: Podrška Grada za realizaciju projekta „Elektronski servisi u službi građana“
Predstavnici udruženja građana potpisali su sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem ugovore o sufinasiranju 27 projekata omladinskih i drugih udruženja i ...
IT Girls inicijativa obilježila Međunarodni dan djevojaka u IKT-u
Kako bi skrenuli pažnju na ulogu žena u IKT sektoru, IT Girls su udružile snage sa kompanijom Ministry of Programming, ...

Impact Centar promoviše EU i UN vrijednosti i inicijative u oblasti IKT

Impact Centar je uključen u izradu prijedloga odgovora na pitanja iz Upitnika evropske komisije pristupanjem radnoj grupi Alijanse za EU integracije. Posebno u dijelu koji se odnosi na Informaciono društvo i medije (Poglavlje 10). Dostavljanjem upitnika zvanično je započeo proces pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo BiH u EU.

Saznaj više

Ciljevi

Podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva; Podizanje nivoa opšte informisanosti građana kroz online platforme i zagovaranje slobodnog pristupa informacijama;…

Misija i Vizija

Vizija Bosna i Hercegovina kao razvijeno informaciono društvo sa uključenim svim relevantnim činiocima javne uprave koji su prepoznali potencijale IKT…

Akcije i projekti

Znanjem protiv opasnosti na Internetu Turizam u Bijeljini – Pogled iz Online svijeta