Udruženje „Centar za promociju i razvoj informacionog društva“ – Impact Centar osnovano je na inicijativu grupe građana.

Udruženje je zvanično registrovano i upisano u registar kog Osnovnog suda u Bijeljini u junu 2017. godine kao nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva i opštih interesa definisanih Ciljevima u skladu za Ustavom i zakonom.