Cilj projekta je informisati roditelјe i učenike o dobrim praksama ponašanja na Internetu i društvenim mrežama, kao i ukazati na opasnosti koje prijete i načinima kako se zaštititi.

Jer pred roditelјima je sasvim novi izazov – kako preventivno djelovati i vaspitati dijete da se odgovorno ponaša u virtuelnom svijetu Interneta i društvenih mreža. Pogrešan pristup, neblagovremeno djelovanje i neprepoznavanje problema mogu značajno da utiču na razvoj ličnosti djeteta i na njegovo ponašanje i socijalizaciju u realnom svijetu. Izazov je veći i zbog činjenice da sami roditelјi nisu imali priliku da odrastaju u takvom okruženju, jer „u njihovo vrijeme“ Internet nije bio toliko široko korišten, a društvene mreže i današnji kanali online komunikacije nisu postojali.

1. Uvod
2. Prevare na Internetu
3. Phishing (fišing) prevare
4. Društvene mreže
5. Zaštita ličnih podataka
6. Roditeljska zaštita
7. Savjeti za roditelje

Priručnik nastao je u sklopu projekta “Znanjem protiv opasnosti na internetu” koji finansira Grad Bijeljina, a sufinansira Udruženje za promoviju i razvoj Informacionog društva IMPACT, Bijeljina.

 

Izdavač
Udruženje za promociju i razvoj informacionog društva
IMPACT – Bijeljina

Za izdavača
Sanja Đurić

Autor

Sanja Đurić, dipl. prof Informatike

Priprema za štampu i grafička obrada
Bojan Petričević, dipl. grafički dizajner

Štampa
Leader 1 doo Bijeljina

Ilustracije
Shutterstock