Internet je javno dostupna globalna mreža računara i drugih uređaja, često nazivana i “mreža svih mreža”.  Dostupan je uglavnom svima i omogućava povezivanje bez obzira na fizičku lokaciju.

Upravo ta globalna rasprostranjenost omogućava svima da veoma lako i brzo saznaju gotovo sve potrebne informacije, novosti iz svijeta, da komuniciraju sa prijateljima na drugim kontinentima.

Internet je i ogromna baza znanja koje je javno podijeljeno i svima dostupno, što omogućava učenje, upoznavanje novih stvari, dijeljenje različitih ideja, upoznavanje drugih osoba i slično.

Kad pristupite Internetu, čini vam se da “imate cijeli svijet u svojim rukama”, da su vam dostupne sve informacije i svi vaši prijatelji u svakom trenutku. To je tačno, ali…


Internetu pristupaju i zlonamjerne osobe
koje žele da vas iskoriste na razne načine!

Na Internetu postoji veliki broj korisnika koji nisu dobronamjerni i čiji je jedini cilj iskoristiti tuđe podatke ili računarske resurse za ostvarenje svojih ciljeva. Njihove aktivnosti i komunikacija sa potencijalnim žrtvama je veoma  slična aktivnostima dobronamjernih korisnika i upravo takvim pristupom često uspijevaju da obmanu svoje žrtve.

Žrtva prevare, voma često nije ni svjesna šta se desilo – ili postane svjesna tek kada bude kasno za bilo kakvu reakciju.

Edukacija i informisanost najbolji su način za zaštitu i odbranu od napadača.

Važno je naučiti kako
prepoznati pokušaj napada!