Impact Centar, u skladu sa svojim ciljevima, promoviše evropske i UN vrijednosti i inicijative u oblasti IKT

Impact Centar je uključen u izradu prijedloga odgovora na pitanja iz Upitnika evropske komisije pristupanjem radnoj grupi Alijanse za EU integracije. Posebno u dijelu koji se odnosi na Informaciono društvo i medije (Poglavlje 10). Dostavljanjem upitnika zvanično je započeo proces pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo BiH u EU.

Pravna tekovina Evropske unije kojom su definisane smijernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informacionog društva i audio-vizuelne politike dio je pregovaračkog Poglavlja 10.

Evropska komisija je službeno započela postupak pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji iz februara 2016. Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, uručio predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, dr. Denisu Zvizdiću Upitnik Evropske komisije krajem 2016. godine.

Pregled dokumenata o napretku zemalja u Poglavlju 10. u pregovorima o pristupanju Evropskoj Uniji:
Bosna i Hercegovina

 


Srbija

Prezentacije – Srbija:

 1. Access
 2. Authotisation directive
 3. Owerview of BEREC
 4. EU Broadband policy
 5. Broadband Cost
 6. Digital Agenda for Europe
 7. E-Commerce Directive
 8. eHealth
 9. Electronic signature
 10. Film Heritage
 11. Directive 202/21/EC
 12. .eu Internet Domain Name
 13. Mobile Services
 14. Net Neutrality in Europe
 15. Relevant markets and market analysis
 16. EU Roaming Regulation
 17. Competition Directive 2002/77/EC
 18. Spectrum Policy and Regulation
 19. Standardisation
 20. Universal Service Directive

 


Hrvatska (postala članica EU 1.7.2013.)

 


Crna Gora

Prezentacije – Crna Gora:

 1. Digital Agenda for Europe
 2. Proposal of the Law on Electronic Communications
 3. Framework Directive
 4. Access and Interconnection Directive
 5. Relevant markets and market analysis
 6. Authorisation Directive
 7. Universal Service Directive and Consumer Rights
 8. Privacy and Electronic Communications
 9. Radio Spectrum Policy
 10. Digital Switch Off
 11. Network and Information Security CIRT
 12. eGovernment
 13. eHealth
 14. e-Signature
 15. Public Sector Information
 16. eComerce
 17. Conditional Access
 18. General Framework
 19. AVM Services Directive
 20. Public Broadcasting
 21. Protection of Minors
 22. Film Heritage

Izvori: