Danas je u Bijeljini održan regionalni sastanak Alijanse za EU integracije, s ciljem da se što veći broj organizacija i pojedinaca priključi „Alijansi“, odnosno nekoj od radnih grupa koje će se formirati po poglavljima EU.

Ovo je treće regionalna debata, a prethodne dvije održane su u Bihaću i Travniku, uz učešće subjekata koji djeluju izvan javnog sektora u aktulelnim procesima Evropskih integracija u BiH, kako u postojećim aktivnostima, tako i kasnije nakon očekivanog pozitivnog izvještaja, a kada se započnu pregovori po pojedinim poglavljima.

U narednom periodu cilj je uspostaviti najmanje sedam radnih grupa koje bi pokrile blizu 20 pregovaračkih poglavlja i koje bi radile na pitanjima aktuelnog Upitnika Evropske komisije. Planirano je održavanje sličnih debata i u Foči, Sarajevu, Mostaru i Banjaluci, a tokom jula i organizacija velike zajedničke konferencije na kojoj će se diskutovati o najboljim modalitetima i pristupima u budućem radu.