Predstavnici udruženja građana u Bijeljini koja imaju status od opšteg interesa za grad danas su sa Gradskom upravom potpisali ugovore o finansiranju ukupne vrijednosti 130.000 KM. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je novinarima da grad ima 14 ovakvih udruženja koja zastupaju interes najranjivijih grupa stanovništva, od kojih je većina iz boračke populacije.

On je pohvalio dobru saradnju gradske vlasti i udruženja građana kao sponu Gradske uprave sa građanima, kao i njihov savjestan i odgovoran rad sa najranjivijom populacijom. Od ove godine status udruženja od opšteg interesa za grad dobila je i Gradska organizacija Crvenog krsta, dok Omladinski savjet nije potpisao novi ugovor o finansiranju jer nisu opravdali dio ranije preuzetih sredstava. Među udruženjima građana koja se dijelom finansiraju iz gradskog budžeta su i srpska „Prosvjeta“ i bošnjački „Preporod“, koja njeguju kulturu naroda.

Predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ u Bijeljini Mitar Novaković rekao je novinarima da je njihovo udruženje u gradu dobro pozicionirano i da uz podršku i saradnju sa lokalnom upravom posvećeno rade na očuvanju srpske kulture i tradicije. On je istakao da je ova nadgradnja osnov za dalji razvoj društva. Uz udruženja koja zastupaju interese demobilisanih boraca, porodica poginulih i ratnih vojnih invalida, podršku iz gradskog budžeta ima i udruženje koje radi na traženju nestalih srpskih boraca i civila na području Semberije i Majevice. Status udruženja od opšteg interesa za grad i finansijska podrška iz budžeta dobar su osnov za rad koalicije „Kolosi“, koja okuplja 13 udruženja lica sa invaliditetom u Bijeljini, istakao je tehnički sekretar „Kolosa“ Milorad Jović.

Prema njegovim riječima, unutar ove koalicije, koja predstavlja populaciju od 2.500 ljudi, djeluju i tri sportska kluba lica sa invaliditetom koja se finansiraju iz gradskog budžeta. Jović je dodao da je takva podrška značajna za poboljšanje uslova života i njihovu veću uključenost u društvo.