Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina u skladu sa Odlukom o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina iz sredstava budžeta Grada Bijeljina za 2020. godinu sa ekonomskog koda 415 200 i budžetskih stavki: 
–  „Sredstva za sport po Pravilniku o raspodjeli“ u iznosu od 400.000,00 KM 
–  „Sredstva za finansiranje projekata Udruženja građana“ u iznosu od 100.000,00 KM.
 
Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su registrovana na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, imaju sjedište na području Grada Bijeljina i čiji se projekti u cjelini realizuju na području Grada Bijeljina.
 
Ukupan iznos projekata finansiran iz budžeta Grada Bijeljina može biti do 5.000,00 KM. Navedeni iznos se odnosi na udruženja čiji će se projekti finansirati sa pozicije „Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana“.
 
Sredstva planirana budžetom Grada raspodjeljuju se udruženjima čiji projekti:
 • pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim potrebama, starih osoba, omladine, porodica nezaposlenih, izbjeglica i povratnika,
 • pomažu rješavanju problema boraca (učesnici svih ratova),  porodica poginulih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida, porodica civilnih žrtava rata i logoraša,
 • afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti Grada,   inicijative i aktivnosti u cilju podizanja urbane kulture,
 • afirmišu javnost rada i pomažu u procesu transformisanja lokalne samouprave u savremeni servis za pružanje usluga građanima,
 • pomažu razvoj sporta i fizičke kulture,
 • afirmišu i pomažu u realizaciji principa javnosti u radu državnih organa i organizacija koje se dijelom ili u potpunosti finansiraju javnim  prihodima,
 • afirmišu,  pomažu i unapređuju očuvanje životne sredine i podižu nivo ekološke kulture,
 • afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije, tradicije i običaja,
 • afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,
 • pomažu rješavanju potreba građana na socijalnom i obrazovnom nivou,
 • uključuju i angažuju veći broj volontera,
 • pomažu u prevenciji incidenata prouzrokovanih mržnjom.
 
Javni oglas za raspodjelu sredstava traje 21 dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.  
 
Više informacija na: