Gradska uprava Bijeljina već nekoliko godina nudi građanima mogućnost prijave komunalnih problema putem Online servisa Sistem 48. Testirali smo Sistem 48 i uvjerili se u njegovu efikasnost.

Gradska uprava prepoznala je važnost elektronskih usluga i servisa, kao i važnost transparentnosti u radu javnih institucija. Sistem 48 uspostavljen je u cilju rješavanja problema građana, a objedinjuje sve nadležne službe Gradske uprave i javnih preduzeća koja su u nadležnosti Grada.

Šta je Sistem 48?

Radi se o web platformi koja je 24 sata dostupna na adresi http://www.bijeljina48.org/ . Dizajnirana je na takav način da je prilagođena za korištenje i putem mobilnog telefona.  Nakon prijave komunalnog problema, nadležna služba će vam odgovoriti u roku od 48 sati sa informacijom koje mjere su preduzete u cilju rješavanja prijavljenog problema.

Koliko je sistem funkcionalan?

Naš tim detaljno je pregledao platformu i ustanovio da su građani do sada podnijeli oko 450 prijava od čega je samo 6 zahtijeva odbačeno jer Grad nije bio nadležan za njihovo rješavanje. Dakle, sistem je u potpunosti funkcionalan i veoma efikasan (99% riješenih zahtijeva).

Kakvu prijavu mogu da podnesem?

Građani mogu da podnesu prijave komunalnih problema koji se odnose na razne oblasti.  Navodimo samo neke primjere do sada riješenih prijava:  Saniranje udarnih asfaltnih rupa, nagomilavanje smeća na određenoj lokaciji, prijava divljih deponija, uklanjanje rastinja, neispravnost gradske rasvjete, prijava buke, problemi sa vodovodom i kanalizacijom, problemi sa saobraćajnom signalizacijom i slično.

Kako se podnosi prijava?

Prijava se podnosi popunjavanjem upitnika na stranici http://www.bijeljina48.org/#formular. Važno je napomenuti da prijava može da bude anonimna, odnosno niste u obavezi da navedete svoje ime i prezime. Naravno, ne smijete zloupotrebljavati Sistem48 i podnostiti lažne prijave jer je to kažnjivo.

 1. U formularu za prijavu potrebno je odabrati vrstu problema na način da odaberete jednu od ponuđenih kategorija:
 • Komunalni problemi
 • Rasvjeta
 • Semafori
  Ekologija
 • Gradske ulice, lokalni i nekatogorisani putevi
 • Problemi iz nadležnosti Komunalne policije
 • Problemi iz nadležnosti Odjeljenja za inspekcijske poslove
 • Problemi iz nadležnosti AD „Komunalac”
 • Problemi iz nadležnosti Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove
 • Problemi iz nadležnosti AD „Vodovoda i kanalizacije
 • Problemi iz nadležnosti JP „EkoDep”
  Problemi iz nadležnosti JP „Gradska toplana”
 • Problemi iz nadleznosti JKP “Gradsko groblje”
 • Problem komaraca i pasa lutalica
 1. Nakon odabira kategorije, potrebno jepopuniti polje „Opis problema“.

Nastojte da budete što precizniji i detaljniji kako bi službe mogle jasno da zaključe o kakvom konkretnom problemu se radi, kao i da lokacija na koju se prijava odnosi bude dovoljno dobro opisana.

 1. Fotografije i dokumentacija

Formular za prijavu omogućava i dodavanje fotografija ili dokumenata. Npr, ako prijavljujete nagomilavanje smeća kod kontejnera ili divlju deponiju, bilo bi dobro da dostavite i fotografije.

 1. Način obavještavanja

Prilikom podnošenja prijave imate mogućnost da odaberete, na koji način će vas Sistem obavijestiti o odgovoru nadležne službe na vašu prijavu. Ponuđene su dvije opcije: email i SMS.

Šta se dešava kasnije?

Nakon što ste podnijeli prijavu, ona dobija status “Obrada u toku”. Na vaš email (SMS) stići će “Obavještenje o podnijetoj prijavi”, zajedno sa brojem prijave koji kasnije možete koristiti za provjeru statusa.

Prva informacija koju ćete dobiti, biće kojoj nadležnoj službi je prijava proslijeđena, a nakon toga, u narednih 48 sati dobićete odgovor nadležne službe o postupcima koji su preduzeti u cilju rješavanja prijavljenog problema.

Nakon što problem bude otklonjen (ako je vrsta problema takva da može da se otkloni) dobićete obavještenje, a vaša prijava dobiće status “Prijava riješena”.

Status vaše prijave (ali i svih ostalih prijava koje su podnijeli građani) možete pratiti na stranici http://www.bijeljina48.org/pregled/. Možete upisati broj vaše prijaveili pretražiti ostale prijave po vrsti problema, statusu zahtjeva i vremenu podnošenja.