Volonteri udruženja građana „Centar za promociju informacionog društva – Impact“, u sklopu realizacije projekta „Elektronski servisi za građane Bijeljine, podijeli su informativne letke s ciljem što bolje informisanosti građana o ovoj temi.

„Projekat je osmišljen da dodatno edukuje građane o mogućnostima i prednostima koje donose elektronski servisi i elektronske usluge, kao i da na praktičan način opiše načine korišćenja pojedinih elektronskih servisa i usluga. Nakon realizacije projekta, građani će biti bolje informisani na koji način se one koriste, kao i kakvi su benefiti od korišćenja elektronskih servisa i usluga u odnosu na tradicionalne“, navode iz UG Impact.